02 02 2007

"200 milyon çocuk açlık yüzünden gelişemiyor" /yorumLUyorum/

200 MİLYON ÇOCUK AÇLIK YÜZÜNDEN GELİŞEMİYOR Açlık ve yetersiz beslenme yüzünden azgelişmiş ülkelerde 200 milyonu aşkın çocuğun zihin gelişimi tamamlanamıyor. Lancet dergisinde yayımlanan yazıda, açlığın, özellikle de beş yaşına kadar olan dönemde beyin gelişimini olumsuz etkilediğinden söz edilmekte. Londra College Üniversitesi bilim kadını Sally Grantham-McGregor 'a göre yetersiz beslenme ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklar, yetersiz eğitim ve yoksulluğun kuşaktan kuşağa devam etmesine neden olmakta. Araştırmacı 219 milyon çocuğun açlık çektiğini hesaplamış. Bu az gelişmiş ülkelerdeki çocukların %40'ı demek. Bakımları ihmal edilen çocuklardan 89 milyonu Güney Asya'da yaşıyor. Güney Afrika'daki çocukların % 61'inin ise beyinleri yetersiz gelişmekte. Bilim insanları çocuklara ancak ebeveynlerin eğitim programları ile bilgilendirilmesi ve yoksullara destek verilmesi halinde yardım edilebileceğini düşünüyorlar. BM'nin bin yıl kalkınma hedeflerinden birisi de 2015 yılına dek dünya genelindeki tüm çocukların ilköğretim görmesini sağlamak ve açlık çeken insanların sayısını yarıya indirmek. cumhuriyet. 02.02.07. Devamı

21 11 2006

çocuk emeği!

Dünya Çocuk Hakları Günü! Devamı

20 11 2006

çocuklar için 40 acil görev / yorumLUyorum /

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuklar Günü'nde Türkiye'nin yapması gerekenleri sıraladı Bugün ' Dünya Çocuk Hakları Günü' ve Türkiye'de, bu konuda geçen yıla göre değişen hiçbir şey yok! Okulöncesi eğitim yaygınlaştırılamadı. Eğitimde kızların aleyhindeki ayrımcılık giderilemedi. Korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocukları güvence altına alacak ' Çocuk Koruma Sistemi' kurulamadı. Türkiye çocuk pornografisi konusunda riskli ülkeler arasında yer aldı. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, aile ve çocuk sorunlarının sürekli ertelendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: " Politika ve medya, çocuk temalarını kullanıyor; tartışıyor ve eskitiyor. Bunun nedeni ise ülkemizde çocuk hakları kültürünün gelişmemiş olmasıdır. Türkiye'de birkaç lisede Çince öğretimi çocuk gündemlerinin üzerinde yer buldukça, Malatya'daki çocukların Türkiye'ye attığı tokat hatırlanmadıkça, 17 aylık bebeğin trajedisi örtülmeye çalışıldıkça hiçbir gerçek çocuk ödevi başlayamaz.''Çocuk Vakfı'nın açıkladığı ' Türkiye'nin 40 Acil Çocuk Ödevi 'nde ' Aile', 'Çocuk Sağlığı', 'Eğitim', 'Koruma Altındaki Çocuklar', 'Güç Koşullardaki Çocuklar', 'Özürlü Çocuklar', 'Çalışan Çocuklar', 'Sokaktaki Çocuklar', 'Yargılamadaki Çocuklar', 'Çocuk İhmali ve İstismarı', 'Çocuk Hakları', 'Çocuk, Medya ve İzleme' başlıkları altında toplam 40 madde bulunuyor. 'Türkiye'de Çocuk Gerçeği' ise şöyle: * Aile içi şiddeti azaltmaya yönelik destek hizmetleri yetersiz kaldı. * Yoksulluğun kök sorunlarının hiçbiri çözülemedi. * Yoksulluk sınırındaki yüzde 25 çocuk nüfusun sorunları ertelendi. * Anne ve çocuk sağlığı programı etkin uygulanamadı. * 0-18 yaş grubu, sağlık ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınamadı * Okulöncesi ve erken çocukluk gelişimi yaygınlaştı... Devamı